Mistä idea yritykseen?

16.02.2021

Ihmisten asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat muuttuneet positiivisemmiksi viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Nuorisobarometrin mukaan kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on vuosien 1995 ja 2019 välillä viisitoista kertaistunut. Nykyään yrittäjyys nähdään ylivoimaisen esteen sijaan uravaihtoehtona muiden joukossa, ja nuorisobarometrin mukaan jopa 71% nuorista ajattelee, että yrittäjämäistä asennetta tarvitaan aivan kaikessa työssä. Yrittäjähenkisen ajattelun lisäännyttyä on yleisempää pohtia yrityksen perustamista, vaikka ei olisikaan liikeideaa valmiina. Yrityksen perustaminen voidaan siis nähdä jopa itseisarvona ennemmin kuin pakollisena pahana oman ajatuksen toteuttamiseksi. Mitä siis tehdä, jos yrittäjyyden kokeileminen kiinnostaa, mutta ajatus liikeideasta on vielä hukassa?

Usein kuulee sanottavan, että yrittäjänä tulisi tehdä jotain, mihin kokee intohimoa ja missä on hyvä. Osaltaan tämä on totta, yritystä ei kannata perustaa sellaisen asian ympärille, joka ei kiinnosta ollenkaan. Omasta osaamisesta on varmasti hyötyä, mutta valmis paketti ei missään nimessä tarvitse olla. Yrittäjänä pääsee joka tapauksessa opettelemaan uusia taitoja ja kehittämään itseään.

Uuden asian oppiminen vaatii paljon toistoja: kaikki ovat varmasti kuulleet luvun 10 000 jossain taitoihin tai harjoitteluun liittyvän yhteydessä. Oppimiseen vaikuttaa toki moni asia: millaista osaamista yrittää hankkia ja yrittääkö siinä olla Suomen tai jopa maailman paras, vai riittääkö hieman keskivertoa parempi. Voisi kuitenkin ajatella, että minkä tahansa uuden taidon oppimiseen kannattaa varata tarpeeksi aikaa. Tästä päästäänkin siihen, miksi on tärkeää, että kokee jonkinlaista intohimoa liikeideaansa kohtaan: on vaikea motivoitua käyttämään tarpeeksi aikaa uuden opetteluun, jos asia ei kiinnosta. Jos ajan löytäminen uusien taitojen harjoittelulle tuntuu mielenkiinnosta huolimatta mahdottomalta, apua ajanhallintaan voi löytää esimerkiksi tulevasta workshopistamme. Täytyy toki muistaa, että monet taidot voivat kehittyä myös työn, opintojen ja harrastusten kautta.

Mitäs sitten jos omaa intohimon kohdetta ei ole vielä löytänyt? Mikä on se oma juttu? Nämä ovat vaikeita kysymyksiä, joita moni meistä käy läpi, vaikka yrityksen perustaminen ei edes olisi mielessä. Tähän ei tietenkään ole olemassa mitään valmista patenttiratkaisua, tai keinoa, jolla omat kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet voisi löytää. Kaikkien kannattaisi kuitenkin pysähtyä pohtimaan seuraavia kysymyksiä:

Mitä osaat jo?

  • Millaisia taitoja olet jo kerryttänyt tähän mennessä? Millaisia asioita olet oppinut harrastuksissa, opintojen aikana tai työelämästä?

Mitä haluaisit osata? Miten niitä voisi oppia?

  • Oletko jo jonkin aikaa pohtinut uudet asian opettelua? Tuleeko mieleesi täysin uusia asioita joiden harjoitteleminen voisi olla hauskaa? Kun olet saanut listattua kiinnostavia asioita, mieti myös, miten niitä voisi oppia. Onko niiden opettelemiseen olemassa sovelluksia tai kursseja? Osaisiko joku ystävistäsi opettaa sinua?

Millaisten asioiden tekemisestä nautit?

  • Mitkä asiat tuottavat sinulle hyvää oloa. Mieti tätä erityisesti siitä näkökulmasta, että jos muiden ajatuksilla ja mielipiteillä ei olisi väliä, millaisia asioita tekisit.

Millaiset asiat koet tärkeiksi itsellesi?

  • Millaisia omat arvosi ovat? Mitkä asiat ja taidot ovat sinulle tärkeitä, ja millä ei ole niinkään väliä?

Pohdittuasi yllä olevia kysymyksiä, voit alkaa ideoimaan. Miten voisit yhdistää listan asioita? Tässä vaiheessa ei saa olla liian kriittinen, vaan antaa hullunkuristenkin ideoiden tulla. Idea yritykseen saakin olla uusi ja yllättävä, eikä sen tarvitse noudattaa valmiita ajatusmalleja. Myös läheisten tukea kannattaa käyttää ideointivaiheessa hyödyksi, sillä keskustellessa omista ideoista muiden kanssa, saattaa tulla keksineeksi loistavan yritysidean.