Strategia 2024

Visio

JES on vuonna 2024 yrittäjyyden ja itsensä kehittämisen edelläkävijä, joka järjestää kenttänsä parhaita, uniikkeja tapahtumia. Yhteisöllä on kauaskantoinen vaikutus yksilöiden ja alkuvaiheen yritysten kehitykselle, ja sen merkitys tunnetaan kansallisella tasolla. JES on laadukas ja haluttu yhteistyökumppani sekä paikallisessa että valtakunnallisessa yrittäjyysekosysteemissä.

Missio

JES on vaikuttava ja kaikille avoin yhteisö, joka edistää yrittäjyyttä ja tarjoaa alustan itsensä kokonaisvaltaiselle kehittämiselle, uusien ideoiden syntymiselle sekä samanhenkisten ihmisten kohtaamiselle.

Arvot

Yrittäjähenkisyys

​JES edistää yrittäjähenkisyyttä tapana tehdä asioita. JES toimii innostajana ihmisille niin ulkoiseen kuin sisäiseen yrittäjyyteen. JES mahdollistaa jäsentensä kehittymisen ja tarjoaa kannustavan ympäristön itsensä haastamiseen ja kehittämiseen.

Merkityksellisyys

JES tuottaa aidosti arvoa jäsenilleen teoillaan ja toiminnallaan. JES inspiroi ja auttaa jäseniään tekemään uusia oivalluksia itsestään ja tulevaisuudestaan. JES antaa jäsenilleen rohkeutta ja valmiuksia unelmiensa ja tavoitteidensa toteuttamiseen.

Avoimuus

JES on toiminnaltaan jäsenilleen läpinäkyvää ja avointa. Päätöksenteko, varojen käyttö ja niiden perusteet ovat jäsenille selkeitä ja saatavilla. Jäsenistöä osallistetaan aktiivisesti päätöksentekoon. Kaikilla jäsenillä on tasavertainen mahdollisuus hakea mukaan toteuttamaan JES:n toimintaa.

Omaleimaisuus

JES erottuu positiivisesti omaleimaisuudellaan Jyväskylän muusta ekosysteemistä. JES kehittää aktiivisesti itseään ja kokeilee ennakkoluulottomasti uutta. JES uskaltaa olla toimintaympäristössään rohkeasti erilainen ja aidosti itsenäinen toimija.

Yhteisöllisyys

JES mahdollistaa samanhenkisten ja inspiroivien ihmisten tapaamisen. JES on ainutlaatuinen yhteisö, joka yhdistää eri alojen opiskelijoita ja nuoria taustoista riippumatta toisiinsa. JES:n yhteisöllisyys kumpuaa sen positiivisesta ja vastaanottavaisesta ilmapiiristä, ja sen tapahtumat ovat aina kaikille avoimia.

       Tavoitteet

 • ​Vision ja arvojen mukaisen toiminnan toteuttamiseksi

         Sidosryhmät & Yhteistyö

  • JES:n yhteisö vahvistuu jäsenten ja tapahtumakävijöiden sitoutumisella JES:n toimintaan. JES toimii aktiivisesti jäsentensä ja tapahtumakävijöidensä sitoutumisen lisäämiseksi.
  • JES:n toiminta korkeatasoista ja positiivisesti erottuvaa ja siksi JES on haluttu ja laadukas yhteistyökumppani.
  • JES on merkittävimpiä järjestöjä Jyväskylän kansainväliselle yhteisölle, sillä se mahdollistaa tutustumisen paikallisiin sekä Jyväskylän yrittäjyysekosysteemiin.

   Tapahtumat & Aktiivisuus

  • JES:n arvot ohjaavat yhdistyksen viestintää niin sisäisesti kuin ulkoisestikin ja se tavoittaa kattavasti eri sidosryhmät.

  • Tapahtumia ja toimintaa kehitetään ja uudistetaan rohkeasti arvojen mukaisesti vastaten ympäristön ja yhteisön toiveiden muutoksiin.

  • Tapahtumat ja toiminta ovat vahvasti näkyvillä eri kanavissa ja ne herättävät laajaa mielenkiintoa erottuvuudellaan.

 • Yrittäjyys & Yritykset

  • JES lisää tietoisuutta nykypäivän yrittäjyyden monimuotoisuudesta ja on mukana uuden sukupolven asennemuutoksessa yrittäjyyttä kohtaan.
  • JES:llä on vaikutus uusien yritysten syntymiselle ja jo olemassa olevien yritysten kehittymiselle.
  • JES:n kiihdyttämötoiminta tuo uusia yrityksiä Jyväskylään.