Mikä JES?

Mikä ihmeen JES?

Meidän tarkoituksenamme on tuoda yrittäjyyttä ja yrittäjähenkisyyttä lähemmäs opiskelijoita, ja inspiroida toteuttamaan itseään vapaammin. Haluamme tarjota mahdollisuuden kokeilla rohkeasti uutta ja haastaa itseään. Verkostoituminen on toiminnassamme tärkeää, ja meidän kautta onkin mahdollista päästä osaksi erittäin poikkitieteellistä sakkia niin yliopiston kuin jamkinkin puolelta. Meidän kautta on mahdollista päästä mukaan verkostoitumaan myös Keski-Suomalaisten yritysten ja yrittäjäverkostojen kanssa, sekä myös tutustua ihmisiin Suomen laajuisesti muiden es-verkostojen kautta. Haluamme tarjota alustan ja vahvan tukiverkoston uusille innovaatiolle, kokeilulle, onnistumiselle ja toisaalta myös epäonnistumiselle, sekä tietenkin kohtaamiselle.

Historiaa

JES on saanut alkunsa vuonna 2011, kun eräs kaveriporukka olisi halunnut tutustua muihin paikallisiin, samanhenkisiin sekä aktiivisiin opiskelijoihin ja opiskelijayrittäjiin rennossa ilmapiirissä. Silloin ei kuitenkaan ollut mitään tahoa, joka tämän olisi mahdollistanut. Porukka otti asian omiin käsiinsä, ja alkoi järjestämään itse jalluntäyteisiä illanviettoja. Sana kiiri opiskelijapiireissä ja illanviettoihin löysi tiensä yhä useampi samanhenkinen opiskelija. Pikkuhiljaa alkunsa sai Jyväskylä Entrepreneurship Society.

JES on kasvanut ja kehittynyt noista päivistä valtavasti jokaisen hallituksen ja jokaisen uuden jäsenen ja tapahtumakävijän mukana. JESsin tapahtumakonseptit ovat kehittyneet ja niitä on tullut pikkuhiljaa lisää. JESsille on kehittynyt aikojen saatossa myös omat suuremmat tapahtumakonseptinsa: Keski-Suomen suurin tapahtuma Spotlight, uusi tapahtuma IDEA-appro sekä viisi viikkoa kestävä Discovery Tuesday. Myös korona on luonnollisesti tuonut oman mausteensa JESsin toimintaan, ja vuonna 2020 kehitettiinkin täysin uusi konsepti JEScast.

Vuonna 2021 JES täytti ensimmäistä kertaa pyöreitä, kun 10v. rajapyykki tuli täyteen. Tämän lisäksi JES saavutti toisen mahtavan askeleen syksyllä 2021, kun jäsenistömme lukumäärä ylitti 1000. On mahtavaa nähdä, että JESsille on edelleen 10 vuoden jälkeen selvä paikka Jyväskylän ekosysteemissä.

Strategia ja arvot

​Missio: JES on vaikuttava ja kaikille avoin yhteisö, joka edistää yrittäjyyttä ja tarjoaa alustan itsensä kokonaisvaltaiselle kehittämiselle, uusien ideoiden syntymiselle sekä samanhenkisten ihmisten kohtaamiselle.

Visio: JES on vuonna 2023 yrittäjyyden ja itsensä kehittämisen edelläkävijä, joka järjestää kenttänsä parhaita, uniikkeja tapahtumia. Yhteisöllä on kauaskantoinen vaikutus yksilöiden ja alkuvaiheen yritysten kehitykselle, ja sen merkitys tunnetaan kansallisella tasolla. JES on laadukas ja haluttu yhteistyökumppani sekä paikallisessa että valtakunnallisessa yrittäjyysekosysteemissä.

Arvot:

  • Yrittäjähenkisyys
  • Merkityksellisyys
  • Avoimuus
  • Omaleimaisuus
  • Yhteisöllisyys