Yrityksen perustamisen alkeet – yritysmuodon valinnan pikaopas

29.06.2021

Yritystoiminnan aloittamisen tärkein ensiaskel on yritysmuodon valinta, johon vaikuttaa olennaisella tavalla suunnitellun tulevan toiminnan luonne, pääoman tarve sekä toimintaan osallistuvien henkilöiden lukumäärä. Eri yritysmuodoissa on poikkeavuuksia mm. vaaditun paperityön, velvollisuuksien ja kasvumahdollisuuksien suhteen.

Aloittavalle yrittäjälle on Suomessa tarjolla viisi yritysmuotoa, jotka jakautuvat seuraavan taulukon mukaisesti. Taulukossa mainitut franchising ja kevytyrittäjyys eivät varsinaisesti ole yritysmuotoja, mutta silti maininnan arvoisia tapoja toimia yrittäjämaisesti taikka sopimuksen nojalla.

Yleisimmät yritysmuodot Suomessa ovat siis toiminimi ja osakeyhtiö niiden helppouden ansiosta. Toiminimi on yritysmuodoltaan kevyin ja helpoin tapa aloittaa toiminta, ja se soveltuu erityisesti ns. yhden miehen liiketoimintaan, sillä toiminimen perustaminen ei vaadi yhtä perustajaa enempää. Liiketoiminnan kasvaessa toiminimen haltijan verotus muuttuu ankarammaksi ja toiminnan riskit kasvavat olennaisesti, minkä johdosta osakeyhtiöön siirtyminen muuttuu fiksuimmaksi valinnaksi.

Osakeyhtiö mahdollistaa useamman yrittäjän samanaikaisen yhtiön pyörittämisen, ja se soveltuu parhaiten kasvuhakuiseen ja rahoitusta vaativaan yrittämiseen. Pienen liiketoiminnan omaavan yksityisyrittäjän ei kannata perustaa osakeyhtiötä suoraan alkuvaiheessa, sillä osakeyhtiön pyörittämiseen liittyy enemmän sellaista byrokratiaa, jolta toiminimimuotoisessa yritystoiminnassa vältytään kokonaan.

Lisäksi maininnan arvoisena ja ehdottomasti aloittelevalle yrittäjälle suositeltavana toimintamuotona on kevytyrittäjyys, joka on yrittäjämäinen toimintamalli, jossa y-tunnus ei ole tarpeen ja kaiken laskutukseen liittyvän toiminnan hoitaa siihen erikoistunut, ulkoistettu palveluntarjoaja. Kevytyrittäjyys ei siis käytännössä vaadi mitään erityistoimenpiteitä, sillä varsinaista yritystä ei itse asiassa perusteta ollenkaan. Kevytyrittäjä toimii omalla nimellään tarjoten palvelujaan suoraan asiakkaille ja laskuttaen työstään laskutuspalvelun kautta nostaen itselleen palkkaa, joka verotetaan normaalin verokortissa olevan veroprosentin mukaisesti. Kevytyrittäjyys on ketterä tapa testata omaa liikeideaa ja kerryttää asiakaskuntaa ennen varsinaisen yrityksen perustamista.

Lisätietoja yritystoiminnan muodoista ja oman yrityksen perustamisesta voi JES:in jäsenet maksuttomasti pyytää allekirjoittaneelta sähköpostin tai puhelimen välityksellä.

Kesäisin terveisin

Katja Hartikainen

OTM, lakimies

Asianajotoimisto WINLAW Oy

e-mail: katja.hartikainen@winlaw.fi puh: 044 512 0048