Startup-sanaston lyhyt oppimäärä

17.09.2020

Startup. Siinäpä vasta termi jonka ympärillä pyörii vaikka ja mitä erilaisia sanoja, joita ei ole aina kovin helppo ymmärtää. Tästä syystä haluammekin tarjota teille JES:n puolesta oman lyhyen Startup-Suomi-Englanti -sanakirjan, jonka avulla pysyt keskusteluissa mukana, mikäli satut törmäämään ihka aitoon startup-yrittäjään!

Startup-Suomi-Englanti

Angel investor = Enkelisijoittaja. Enkelisijoittajat ovat henkilöitä, jotka sijoittavat rahaa kasvupotentiaaliseen startup-yritykseen. Usein enkelisijoittajalta haetaan smart money -statusta, eli rahallisen sijoituksen lisäksi liiketoiminnallisesti pätevää ohjeistusta yrityksen kehitykseen.

B2B, B2C = Business to business tai business to consumer. Nämä termit kertovat suuntautuuko liiketoiminta kuluttaja- vai yrityspuolelle

Crowd funding = Joukkorahoitus. Joukkorahoituksella yritys hakee isolta joukolta ihmisiä pienempiä määriä rahaa, jotka kokonaisuutena muodostavat merkittävän rahasumman yritykselle.

Ekosysteemi = Ekosysteemillä tarkoitetaan yhtenäisen alueen elottomien ja elollisten ympäristötekijöiden muodostamaa kokonaisuutta. (wikipedia) Start-up viitekehyksessä tällä tarkoitetaan luonnollisesti yrittäjien, sijoittajien yms. muodostamaa kokonaisuutta. Esimerkiksi Jyväskylässä yrittäjyysekosysteemin muodostaa Yritystehdas, JES, Tiimiakatemia, Uusyrityskeskus, JAMK & JYU, Kasvu Open ja lukuisat monet muut toimijat!

Founder = Yrityksen perustaja. Voi olla myös useampia perustajia.

Hackathon = Tapahtuma, jossa ihmiset kokoontuvat jonkin ongelman ympärille ja lähtevät kehittämään ongelmalle digitaalista ratkaisua. Hackathonit voivat olla esimerkiksi viikonlopun kestäviä tapahtumia.

Hockeystick growth = Jääkiekkomailakasvu. Tällä modernilla kasvumallilla kuvataan yrityksen kannattavuuden kehitystä. Aluksi viiva menee suoraan, jonka jälkeen tulee noin 110 asteen kasvumuutos ja kasvukehitysmalli muistuttaa jääkiekkomailaa.

JES ry = Jyväskylä Entrepreneurship Society, yhdistys joka tarjoaa Jyväskylässä tapahtumia ja verkostoja yrittäjyydestä ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille!

MVP = Most valuable player tai Minimum viable product. MVP-termi on varmasti monelle urheilua seuraavalle tuttu termi. Tässä kontekstissa se tarkoittaa yksinkertaistettuna tuotetta, jolla yritys voi testata tuotteensa kysyntää.

Pitchaus = Pitchauksessa esitetään yrityksen liikeidea, ansaintamalli tms. nopeasti esimerkiksi sijoittajille. Tästä hyvä kärjistetty esimerkki on Shark Tank -ohjelmakonsepti, jossa yrittäjät esittelevät liikeideaansa kuuluisille sijoittajille.

Pivotointi = Muutetaan yrityksen liikeideaa, kun todetaan ettei nykyinen malli olekaan kannattava. Esimerkiksi Instagram oli aluksi sovellus, jossa pystyi jakamaan omia paikkatietoja.

Sijoituskierros = Sijoituskierroksella yritykset hakevat rahoitusta toimintaansa. Joka kierroksella haettu rahamäärä on edellistä kierrosta suurempi.

Skaalautuva liiketoimintamalli = Liiketoimintamalli, jossa kulut eivät kasva samassa suhteessa, kuin tuotot kasvavat.

Startup = Täysin yksiselitteistä määritelmää tähän ei ole, mutta kuten määrittelimme sen meidän ensimmäisessä JEScast-jaksossamme, usein kyseessä on digitaalinen ja innovatiivinen liiketoimintamalli, joka tähtää skaalautuvaan kasvuun.

Valuaatio = Yrityksen arvotus. Kun yritys hakee pääomarahoitusta yrityksen arvo määritetään, jonka perusteella sijoittajat saavat tietyn osuuden yrityksestä tietyllä rahamäärällä.

Tässä muutama sana, joilla pääset hyvin alkuun! Mukavaa syksyä JESsiläisille toivottaa tapahtumavastaava Otto!

Idean blogipostaukseen saimme mahtavan ES-kollegamme Helsinki Think Companyn vastaavasta blogauksesta, tässä JES:n versio. Nälkä kasvaa syödessä eli jos olet jo tsekannut JES:n blogitekstit, löydät lisää yrittäjyyteen ja itsensä kehittämiseen liittyviä postauksia myös muiden ES-järjestöjen sivuilta!:)