Yhteiskuvat-4_edited.jpg

Strategia 2023

Jyväskylä Entrepreneurship Society

VISIO

JES on vuonna 2023 yrittäjyyden ja itsensä kehittämisen  edelläkävijä, joka järjestää kenttänsä parhaita, uniikkeja  tapahtumia. Yhteisöllä on kauaskantoinen vaikutus yksilöiden ja alkuvaiheen yritysten kehitykselle, ja sen merkitys tunnetaan kansallisella tasolla. JES on laadukas ja  haluttu yhteistyökumppani sekä paikallisessa että valtakunnallisessa yrittäjyysekosysteemissä.

jkles-background-8.jpg

MISSIO

jkles-background-8.jpg

JES on vaikuttava ja kaikille avoin yhteisö, joka edistää yrittäjyyttä ja tarjoaa alustan itsensä kokonaisvaltaiselle kehittämiselle, uusien ideoiden syntymiselle sekä samanhenkisten ihmisten kohtaamiselle.

Yhteiskuvat-8_edited.jpg

ARVOT

Yrittäjähenkisyys 

JES edistää yrittäjähenkisyyttä tapana tehdä asioita. JES toimii innostajana ihmisille niin  ulkoiseen kuin sisäiseen yrittäjyyteen. JES mahdollistaa jäsentensä kehittymisen ja tarjoaa  kannustavan ympäristön itsensä haastamiseen ja kehittämiseen. 

Merkityksellisyys 

JES tuottaa aidosti arvoa jäsenilleen teoillaan ja toiminnallaan. JES inspiroi ja auttaa  jäseniään tekemään uusia oivalluksia itsestään ja tulevaisuudestaan. JES antaa jäsenilleen  rohkeutta ja valmiuksia unelmiensa ja tavoitteidensa toteuttamiseen. 

Avoimuus 

JES on toiminnaltaan jäsenilleen läpinäkyvää ja avointa. Päätöksenteko, varojen käyttö ja  niiden perusteet ovat jäsenille selkeitä ja saatavilla. Jäsenistöä osallistetaan aktiivisesti päätöksentekoon. Kaikilla jäsenillä on tasavertainen mahdollisuus hakea mukaan  toteuttamaan JES:n toimintaa. 

Omaleimaisuus

 

JES erottuu positiivisesti omaleimaisuudellaan Jyväskylän muusta ekosysteemistä. JES kehittää aktiivisesti itseään ja kokeilee ennakkoluulottomasti uutta. JES uskaltaa olla  toimintaympäristössään rohkeasti erilainen ja aidosti itsenäinen toimija. 

Yhteisöllisyys 

JES mahdollistaa samanhenkisten ja inspiroivien ihmisten tapaamisen. JES on ainutlaatuinen  yhteisö, joka yhdistää eri alojen opiskelijoita ja nuoria taustoista riippumatta toisiinsa. JES:n  yhteisöllisyys kumpuaa sen positiivisesta ja vastaanottavaisesta ilmapiiristä, ja sen tapahtumat ovat aina kaikille avoimia.

TAVOITTEET

Vision ja arvojen mukaisen toiminnan toteuttamiseksi

Yhteiskuvat-11_edited.jpg

Sidosryhmät & Yhteisö

  • JES:n yhteisö vahvistuu jäsenten ja tapahtumakävijöiden sitoutumisella JES:n toimintaan. JES toimii aktiivisesti jäsentensä ja tapahtumakävijöidensä sitoutumisen lisäämiseksi. 

  • JES:n toiminta korkeatasoista ja positiivisesti erottuvaa ja siksi JES on haluttu ja  laadukas yhteistyökumppani. 

  • JES on merkittävimpiä järjestöjä Jyväskylän kansainväliselle yhteisölle, sillä se  mahdollistaa tutustumisen paikallisiin sekä Jyväskylän yrittäjyysekosysteemiin.

Tapahtumat & Aktiivisuus

• JES:n arvot ohjaavat yhdistyksen viestintää niin sisäisesti kuin ulkoisestikin ja se  tavoittaa kattavasti eri sidosryhmät. 

• Tapahtumia ja toimintaa kehitetään ja uudistetaan rohkeasti arvojen mukaisesti  vastaten ympäristön ja yhteisön toiveiden muutoksiin. 

• Tapahtumat ja toiminta ovat vahvasti näkyvillä eri kanavissa ja ne herättävät laajaa  mielenkiintoa erottuvuudellaan.

Yrittäjyys & Yritykset

• JES lisää tietoisuutta nykypäivän yrittäjyyden monimuotoisuudesta ja on mukana  uuden sukupolven asennemuutoksessa yrittäjyyttä kohtaan.  

• JES:llä on vaikutus uusien yritysten syntymiselle ja jo olemassa olevien yritysten  kehittymiselle. 

• JES:n kiihdyttämötoiminta tuo uusia yrityksiä Jyväskylään.